Uit een test van PCM Magazine van april 2010 blijkt dat we over de beste fotoboek software beschikken. Een van de vooraanstaande computerbladen van de Benelux heeft verschillende fotoboek aanbieders met elkaar vergeleken. Daaruit komt naar voren dat over de meeste en beste mogelijkheden beschikt. We zijn erg trots dat de kenners  onze software verkiezen boven die van de concurrentie. De ontwikkeling ervan is echter een voortdurend proces waarbij ook de community betrokken wordt. Door middel van klantendagen, gebruikerstests en enquêtes kijken we constant waar onze producten verbeterd kunnen worden. Het gaat er tenslotte om dat mensen hun herinneringen op een zo mooi mogelijke manier kunnen bewaren.

Reacties