1Automatisch akkoord met de actievoorwaarden

Iedereen die deelneemt aan de bakwedstrijd van albelli en een foto instuurt, gaat automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.

2Deelname aan de bakwedstrijd

Het is alleen individuele personen met een minimumleeftijd van achttien (18) jaar en woonachtig in Nederland toegestaan deel te nemen aan deze wedstrijd van albelli. Eventuele inspanningen van een deelnemer om zichzelf te vertegenwoordigen door middel van een alias of meerdere e-mailadressen leidt tot diskwalificatie van die deelnemer. Deelnames gegenereerd door een script, bot, macro of andere geautomatiseerde middelen zijn ongeldig. Werknemers van albelli, hun directe familieleden en leden van het huishouden zijn uitgesloten van deelname.

3Deelnamemogelijkheden

Er is geen aankoop bij albelli noodzakelijk om deel te kunnen nemen of  kans te kunnen maken op een prijs. Deelnemers nemen deel door een foto in te zenden die betrekking heeft op het wekelijke bakthema, hetzij via de upload-tool op www.albelli.nl/ikbakmee of via het publiceren van een foto op Instagram of Facebook met de hashtag “ikbakmee’’. Deelname is hiermee dan ook gratis.

4. Deelnamevoorwaarden, niet exclusieve licentie en openbaarheid van wedstrijddeelname

Iedere deelnemer garandeert dat zijn/haar inzending (a) een originele creatie is; (b) niet in zijn geheel of gedeeltelijk is gekopieerd van of ontleend aan een ander werk; (c) niet eventuele auteursrechten, handelsmerken, privacy- of openbare rechten of andere persoonlijke eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van eventuele personen of entiteiten overtreedt of daar inbreuk op maakt (inclusief, indien van toepassing, alle afbeeldingen en personen weergegeven in de inzending); (d) niet beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onwettig is; (e) het enige, exclusieve eigendom is van de deelnemer; (f) hij/zij de volledige, wereldwijde distributierechten voor zijn/haar inzending bezit; (en (hg) dat hij/zij voldoet aan alle eisen en voorwaarden van Facebook, Instagram, Twitter en/of Snapchat (zoals van toepassing) met betrekking tot het gebruik van de diensten in verband met de bakwedstrijd. albelli behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren die niet voldoen aan het bakthema van de betreffende week, niet aan voornoemde eisen voldoen en/of in strijd zijn met de in Nederland geldende fatsoensnormen en/of goede zeden. albelli behoudt zich tevens het recht voor om gedurende de gehele duur van de bakwedstrijd de wedstrijd voortijdig te beëindigen of te wijzigen.

Door deelname aan de bakwedstrijd van albelli, erkennen alle deelnemers dat de wedstrijd niet wordt gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of gekoppeld is aan, Facebook, Instagram, Twitter en/of Snapchat (de “Gevrijwaarde Platforms“) en vrijwaren elk van de Gevrijwaarde Platforms voor alle eventuele aansprakelijkheid voortkomend uit of met betrekking tot een wedstrijd van albelli. De informatie die deelnemers aanbieden voor de wedstrijd wordt aan albelli gegeven en niet aan de Gevrijwaarde Platforms.

 

Door deel te nemen, kennen de deelnemers hierbij albelli het niet-exclusieve, volledig betaalde, oneindige, onherroepelijke, volledig onderlicentieerbare recht zonder royalty‘s toe om zijn/haar inzending overal ter wereld te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te publiceren, vertalen, er afgeleide werken aan te ontlenen, te verspreiden en weer te geven. Tevens kent elke deelnemer aan albelli het recht toe om zonder enige kennisgeving, goedkeuring, compensatie of aanvullende overweging jegens de deelnemer, zijn/haar naam te gebruiken, zijn/haar gelijkenis, karakteristieke verschijning, beeld, portret, afbeelding of foto en biografische informatie die wordt weergegeven, aangeboden, naar wordt verwezen of anderszins is opgenomen in de inzending met het oog op of in verband met het aanbod van producten van albelli op de socialmediakanalen van albelli, tenzij dit wettelijk verboden is. Deelnemers begrijpen en accepteren dat de enige compensatie die de deelnemer zal ontvangen voor het toekennen van dit recht de publiciteit is die de deelnemer kan ontvangen door de publicatie of uitzending van de inzending van de deelnemer aan de wedstrijd en/of de aankondiging van de deelname van de deelnemer aan de wedstrijd.

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan albelli

Inzending van persoonlijke contactgegevens in verband met de bakwedstrijd (al dan niet vereist), met inbegrip van en niet beperkt tot het postadres, telefoonnummer, e-mailadres of Instagram handle omvat toestemming voor albelli om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken met het oog op beheer van de bakwedstrijd. Deelnemers kunnen ervoor kiezen zich te laten toevoegen aan de klantendatabase van albelli en albelli toestemming te geven in de toekomst contact op te nemen met deelnemer wegens promotionele en andere redenen. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de ontvangst van dergelijke communicatie, zoals uiteengezet in het Privacybeleid van albelli (te vinden op albelli.nl/privacyverklaring.) of zoals aangeboden binnen dergelijke marketingmaterialen (bijv. het gebruik van de functie “Afmelden“ zoals in de voettekst van e-mails van albelli aangegeven). Deelnemers begrijpen dat zij hun persoonsgegevens aan albelli verschaffen en niet aan Instagram, Facebook of Pixlee.

6. Thema’s en periode waarin de bakwedstrijd plaatsvindt

Thema 1: bij de thee

Startdatum: 28 december 2020 om 14.00
Einddatum: 3 januari 2021 om 23.59

Thema 2: feest!

Startdatum: 4 januari 2021 om 14.00
Einddatum: 10 januari 2021 om 23.59

Thema 3: ontbijtje

Startdatum: 11 januari 2021 om 14.00
Einddatum: 17 januari 2021 om 23.59

Thema 4: lekkere lunch

Startdatum: 18 januari 2021 om 14.00
Einddatum: 24 januari 2021 om 23.59

7. Prijzen

Elke week een ander thema betekent ook elke week verschillende prijzen. Uit alle deelnemers selecteert de jury van albelli elke week 4 winaars. Een overzicht van de prijzen per thema staat hieronder:

Bij de thee

1e prijs – 1 Princess Aerofryer oven t.w.v. €151,99
2de prijs – 1 albelli fotoboek voucher t.w.v. €75
3de prijs – 1 albelli wanddecoratie voucher t.w.v. €50
4de prijs – 1 albelli kalender voucher t.w.v. €25

 

Feest!

1e prijs – 1 Princess Steam Aerofryer  t.w.v. €169,99
2de prijs – 1 albelli fotoboek voucher t.w.v. €75
3de prijs – 1 albelli wanddecoratie voucher t.w.v. €50
4de prijs – 1 albelli kalender voucher t.w.v. €25

 

Ontbijtje

1e prijs – 1 Princess Aerofryer oven t.w.v. €151,99
2de prijs – 1 albelli fotoboek voucher t.w.v. €75
3de prijs – 1 albelli wanddecoratie voucher t.w.v. €50
4de prijs – 1 albelli kalender voucher t.w.v. €25

Lekkere lunch

1e prijs – 1 Princess Steam Aerofryer  t.w.v. €169,99
2de prijs – 1 albelli fotoboek voucher t.w.v. €75
3de prijs – 1 albelli wanddecoratie voucher t.w.v. €50
4de prijs – 1 albelli kalender voucher t.w.v. €25

8. Selectie en bekendmaking van de winaars

De jury van albelli kiest uit alle toegelaten inzendingen per thema 4 winaars. De winnaars worden bekend gemaakt op Facebook, Instagram en www.albelli.nl/ikbakmee. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Op 6 januari 2021 worden de winnaars van thema 1 – Bij de thee – bekend gemaakt.

Op 13 januari 2021 worden de winnaars van thema 2 – Feest! – bekend gemaakt.

Op 20 januari worden de winnaars van thema 3 – Ontbijtje – bekend gemaakt.

Op 27 januari 2021 worden de winnaars van thema 4 – Lekkere lunch – bekend gemaakt.

 

De winnaars van de albelli vouchers ontvangen deze in de vorm van een kortingscode die de betreffende waarde van de gewonnen voucher vertegenwoordigd.

 

De winnaars van de Princess producten gaan ermee akkoord dat albelli hun adresgegevens voor eenmalig gebruikt verstrekt aan Smartwares Europe  – de moedermaatschappij van Princess en gevestigd in Tilburg – zodat Princess het gewonnen product kan toesturen. albelli kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel die ontstaat door het (onjuiste) gebruik van de gewonnen Princess producten. De garantie op de gewonnen producten wordt door Princess verzorgd, albelli speelt hierin geen enkele rol.

 

 

 

 

Reacties